اجاره اسپیس فریم

اسپیس گستران با خدماتی گسترده در زمینه اجاره اسپیس فریم اجاره ای با تنوع در ابعاد اقدام به اجاره اسپیس فریم نموده است.اجاره اسپیس فریم دارای مزایایی نسبت به خرید اسپیس فریم برای مشتریان میباشد.

اسپیس گستران با اجاره استیج ، اجاره قاب بنر ، اجاره انواع سوله دو شیب و اجاره انواع سوله تک شیب،توانسته سهمی از بازار اسپیس فریم کشور را به خود اختصاص دهد.